FORELDREROLLEN ETTER FØDSEL


blog image

Etter fødselen går vi inn i det såkalte «fjerde trimester av graviditeten», de første tre månedene av babyens liv.

Babyen trenger like mye av moren for å overleve som når de er i livmoren. Moren og babyens bånd er en livsviktig prosess for overlevelsen av babyen, og faktisk for overlevelsen av hele menneskeheten.

Et morbånd er forholdet, forbindelsen som eksisterer mellom en mor og hennes barn. Det er den første anerkjennelsen av kjærlighet vi opplever i livet vårt, som begynner allerede før graviditeten, i tiden da en mor tenker på å få barn, og deretter utfolder det seg under graviditeten og i tidlig barndom.

Fjerde trimester er tiden hvor moren begynner å amme, og hjelper babyen i sin overlevelse, i den fortløpende emosjonelle og psykiske utviklingen og tilpasning for omverdenen.


blog image

Brystmelk er en levende, fullstendig og naturlig mat, tilpasset til de fysiologiske og immunstyrkende behovene til babyen, i hvert øyeblikk av babyens liv.

Amming er en unik og givende opplevelse som bidrar til å styrke båndet mellom mor og barn, aktiverer den nyfødtes hjerne med glede- og kjærlighetshormoner, utvikler babyens psykomotoriske kapasitet, styrker selvtilliten og sikkerheten, forhindrer infeksjoner, allergier og produserer også et sett med hormoner som hjelper med livmor kontraksjon, reduserer blodtap og akselererer livmorens retur til normal størrelse etter fødselen. Fordelene for helsen og velvære til både mor og barn kan ikke benektes.

Moren kan støttes til å amme babyen med samme følelse av fred og kjærlighet hun hadde under graviditeten.

Likt hennes røde blod er dette hvite blodet, melken hennes, også avtrykket med hennes følelser og tanker.


blog image


De første årene av et barns liv utenfor livmoren er avgjørende for hans utvikling, ikke bare fysisk, men også emosjonelt. Evnen til å regulere følelser i løpet av det første leveåret avhenger i stor grad av hvordan foreldre håndterer babyens følelser. Babyer samregulerer følelsene sine og er helt avhengige av miljøet, og mors påvirkning er større fordi båndet deres ble skapt fra aller første stund, de ammer, og de bruker vanligvis mer tid med babyene sine.

Sensitive foreldre blir ikke bekymrede og engstelige hvis de ser babyen deres gråte, de holder seg rolige og bevisste, de observerer babyens behov og handler tilsvarende, og de knytter bånd til babyen sin. Babyer har mange grunner til å gråte, og noen ganger trenger de ikke å amme fordi de er sultne, men fordi de er urolige over noe. Det hjelper dem å regulere følelsene, de trenger kanskje å føle seg trygge og ivaretatt, elsket og trygge, de vil ha trøst , og de søker tilknytting, slik som i livmoren.

Senere i livet holder følsomme foreldre seg rolige og skånsomme, snakker jevnt og uttrykker kjærlighet til barnet sitt til barnets intensitet synker. Denne sensitive adferden til foreldrene hjelper til med å samregulere barnets indre, barnet lærer å oppleve følelser ikke som overveldende, men som håndterbare. På denne måten kan samreguleringen mellom foreldre og babyer sakte utvikle seg til en sunn grad av selvregulering hos spedbarn, småbarn og barn.