VÅR MISJON


blog image
 

Den Norsk Forening for Prenatal og Perinatal Utdanning og Helse oppgave er å øke bevisstheten om relevansen av livets begynnelse - unnfangelse, graviditet, fødsel og tidlig barndom - for å promotere blomstrende mennesker, ved å gi utdanning til alle, og også helse- og utdanningspersonell om:

• Nye bevis innen prenatal og perinatal vitenskap og fødsels psykologi på at babyer er bevisste, har sine egne tanker, følelser og opplevelser før, under og etter de er unnfanget.

• Hvordan en mors indre verden er - hvordan hun oppfatter seg selv og verden rundt henne - kan forme det ufødte barnets fremtidige fysiske og psykologiske utvikling.

Den Norsk Forening for Prenatal og Perinatal Utdanning og Helse oppfatter denne prenatale og perinatale livsfasen som de første grunnleggende stadiene av et menneske, som er uatskillelig fra den gravide moren og omgivelsene hennes, for å danne en kontinuerlig fysisk og psykologisk dialog, som vil påvirke babyen for resten av hennes, eller hans liv.

Arbeidet til foreningen vår kan sette ungdom i stand til å opptre ansvarlig og fremtidige foreldre til å tilby sitt ufødte barn det aller beste grunnlaget for optimal utvikling. Vi ønsker å bringe denne kunnskapen til å fundamentalt forbedre svangerskaps- og fødselskulturen i Norge og verden.

Den Norsk Forening for Prenatal og Perinatal Utdanning og Helse bygger nettverk med lignende organisasjoner som jobber for foreldre og familiers forhold i Norge og er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon. Hjelp oss å spre denne informasjonen rundt om i Norge og verdenen


VÅRE AKTIVITETER


blog image

Vi anser oss selv som en del av "velkomstkomiteen" for babyer. Vi mener at vi kan forandre verden hvis vi endrer måten vi bringer nye mennesker inn i verdenen på. Målet vårt er å samle og spre informasjon om viktigheten av det prenatael livet for den integrerte utviklingen av mennesket og fremme et mer broderlig samfunn, samt bringe denne kunnskapen til alle.

Vi søker å nå unge mennesker som kan bli bevisste om denne kunnskapen, med mulige foreldre som føler seg i stand til å oppmuntre til riktig fysisk og psykologisk utvikling av sine barn. 

Målet vårt er at hver person skal være bevisst på kraften som ligger i oss under unnfangelse og graviditet for å skape og inspirere den nye generasjonen som ennå ikke er født.

For å støtte dette har foreningen et bredt utvalg aktiviteter: 

Fremme kampanjer og utdanningsprogrammer for sosial utdanning som fremmer det prenatale livet og prenatale foreldre

Forelesninger, workshops og seminarer om prenatal utdanning, noe som oppmuntrer:

           • veksten og harmonien til babyen, moren og familieenheten
          
• helsen og kvaliteten under prenatalperioden
           • en trygg fødsel og pleie av babyen

Støtte relevant forskning om graviditet, livet i livmoren og forhold mellom forelder og barn

Oppmuntre andre organisasjoner, institusjoner og helsesentre til å spre informasjon om det prenatale livet, prenatal foreldrerolle og fødsel


Utdannelsen til barnet kan begynne i løpet av prenatalperioden gjennom pleiende oppmerksomhet fra foreldrene, spesielt gjennom kraften i mors kreative omsorg, beskyttelse og kjærlighet.

Partnerskap


blog image
Vi lever i en tid med enestående forandring og vitenskapelig kunnskap som skaper store utfordringer for nye familier. Imidlertid har vi også en enestående mulighet til å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vitenskapen tydeliggjør viktigheten av prenatalperioden på utviklingen av en baby, og viktigheten av en mors opplevelser under unnfangelse, graviditet, fødsel og perioden etter fødsel. Bevisstheten er større og kraftigere enn noen sinne.

Vi kan omdefinere vårt forhold til vår egen mors natur, og vi kan gjøre dette ved å samarbeide. Vi elsker å samarbeide med enkeltpersoner, bedrifter og andre organisasjoner - enten det er på lokalt eller globalt nivå - som hjelper oss med å dele vår misjon samt nyttig og interessant informasjon til alle familier!

 Slik blir du partner med oss:

Promoter informasjonen vår på nettsiden din, sosiale medier eller et innflytelsesnettverk

Del arbeidet ditt, erfaring og kunnskap på nettsiden vår og våre sosiale medier

Når du har blitt partner med oss, vil vi vise deg spesielle høydepunkter - gjennom vårt nyhetsbrev, nettsted og sosiale nettverk.

For å vite mer om hvordan vi kan samarbeide, send oss en e-post til susana@prenatalogperinatalutdanning.no

Grunnlegger


susana lopes Norsk Forening For Fødsels og ForeldreforberedelseSusana Susana er generalsekretær i Norsk Forening for Prenatal og Perinatal Utdanning og Helse. Hun er også en prenatal lærer, prenatal og postnatal yoga og pilateslærer, forfatter, foredragsholder og talsmann for gravide mødre og deres bevisste babyer med over 15 års erfaring.

I dagliglivet veileder hun kvinner for effektivt å frigjøre stress og angst fra kroppen og forbedre deres generelle helse og forbindelse med babyen sin, og hjelper dem til å føle seg mer rolige, avslappede og selvsikre på sin morsreise, slik at de kan glede seg over og leve et sunt svangerskap.

Email
susana@prenatalogperinatalutdanning.no | Tel. 0047 486 47 025


ELISABETH SÆTHER Norsk Forening For Fødsels og ForeldreforberedelseElisabeth er jordmor med 15 års erfaring fra både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Hun jobber til daglig som fagjordmor ved Føde-/barselseksjonen i Ålesund / Helse Møre og Romsdal.

Hun brenner for å gi alle nyfødte og foreldre en så optimal start som mulig, gjennom å støtte den fysiologiske og naturlige fødselsprosessen og unngå unødvendige inngrep. Hun holder også foredrag og workshops om ulike tema knyttet til dette. For tiden forfølger hun sin doktorgrad og er konsulent for organisasjonen vår.